Школьные учебники / Презентации по предметам » Презентации » Другие презентации » Презентация по бурятскому языку 4 класс "Имя числительное"

Презентация на тему: "Презентация по бурятскому языку 4 класс "Имя числительное""

Презентация по бурятскому языку 4 класс "Имя числительное" - Скачать презентации бесплатно ☑ Презентации по предметам на school-textbook.com
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Cкачать презентацию: Презентация по бурятскому языку 4 класс "Имя числительное"

Презентация "Презентация по бурятскому языку 4 класс "Имя числительное"" онлайн бесплатно или скачать на сайте электронных школьных учебников/презентаций school-textbook.com

      Февралиин юhэн.<br>     Классай ажал<br>    <br>
1 слайд

Февралиин юhэн.
Классай ажал

     Буряад хэлэн<br><br>Темэ:   Тоогой нэрэ<br>
2 слайд

Буряад хэлэн

Темэ: Тоогой нэрэ

Хγсэтэй, эршэтэй шэнэ долгин дээрэ<br><br>хγгжэн hалбараг лэ буряад хэлэмнай! <br>
3 слайд

Хγсэтэй, эршэтэй шэнэ долгин дээрэ

хγгжэн hалбараг лэ буряад хэлэмнай!

Тоогой нэрэ<br> Хэлэлгын хуби<br>   Хэды?        Хэдыдэхи?<br>  Тоолоhон     Дугаарл
4 слайд

Тоогой нэрэ
Хэлэлгын хуби
Хэды? Хэдыдэхи?
Тоолоhон Дугаарлаhан

арбан арбадахи
гурбан гурбадахи

Тоогой нэрэ<br>     Юрын        Бүридэмэл<br> (нэгэ үгэhѳѳ)       (олон үгэhѳѳ)<
5 слайд

Тоогой нэрэ
Юрын Бүридэмэл
(нэгэ үгэhѳѳ) (олон үгэhѳѳ)

хоёр гушан хоёр
арбан зуун арбан долоон
мянган хоёр мянга арбан табадахи

  <br><br>   Yгтэhэн тоонуудые үгэнүүдээр, бага тооhоо эхилээд, ехэ тоо хүрэтэр гэhэн гуримаар hу
6 слайдYгтэhэн тоонуудые үгэнүүдээр, бага тооhоо эхилээд, ехэ тоо хүрэтэр гэhэн гуримаар hубарюулан бэшэгты.

1, 6, 5, 19, 196, 9, 1965

Ямар шанартай тоогой нэрэнууд бэ?

<br><br>Оньhон үгэнүүд<br>Зоболон гасалан хоер зургаа хоноод ерэдэг, зол жаргал хоер зуу хоноод ерэд
7 слайдОньhон үгэнүүд
Зоболон гасалан хоер зургаа хоноод ерэдэг, зол жаргал хоер зуу хоноод ерэдэг – горести и беды приходят за шесть дней, а радость и счастье приходят за сто дней.
Тэнэг сэсэн хоер хөөрэлдэжэ шадахагүй, тэмээн ямаан хоер мүргэлдэжэ шадахагүй – глупец и мудрец разговаривать меж собой не могут, верблюд и коза бодаться не могут меж собой.
Абдар хэды ехэшье һаа - дуурэдэг, аман хэды багашье һаа – дүүрэдэггүй.

   Таабаринууд<br>Нэгэдэхинь – адхардаг, <br>  Хоёрдохинь – уудаг, <br>  Гурбадахинь – ургада
8 слайд

Таабаринууд
Нэгэдэхинь – адхардаг,
Хоёрдохинь – уудаг,
Гурбадахинь – ургадаг. (…, …, … .)
Асатай hагсагар хушамнай
Арбан хоёр hалаатай.
Арбан хоёр hалаагайнь толгой
Гурбан зуун жараад борбоосгойтой. (…)
Долоон үнгэтэ тэнгэриин хүбүүн (…)  
Дуршэл ехэтэй
Дурбэн баатарнуудай
Хоерынь хоол бэдэрнэ,
Хоерынь холо ойрые хэмжэнэ.( …, …)
Дээдын хубууд дурбуулээ,
Дэдын баабай гансаараа. (…)
Э сэгын хубууд бултадаа
Нэгэ малгайтай. (…)
Далан дабхар хубсаhатай,
Дундаа шагтай. (…)

       Жороо үгэнүүд<br>Тэрээ хойно, <br>  Гэрэй хойно<br>  Хори гаран <br>  Хара галуун
9 слайд

Жороо үгэнүүд
Тэрээ хойно,
Гэрэй хойно
Хори гаран
Хара галуун.

Хон-хонхохон, хоёр лонхохон.
Дон-донхохон, долоон домбохон.

Гэрэй даабари<br>Упражнени 198<br>
10 слайд

Гэрэй даабари
Упражнени 198

Бэрхэнүүд!<br>
11 слайд

Бэрхэнүүд!

Отзывы по презентациям на сайте school-textbook.com "Презентация по бурятскому языку 4 класс "Имя числительное"" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать

Путеводитель по миру знаний. Тем, кто хочет учиться.

Свяжитесь с нами