Презентация на тему: ""Моя семья во время депортации""

"Моя семья во время депортации" - Скачать презентации бесплатно ☑ Презентации по предметам на school-textbook.com
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Cкачать презентацию: "Моя семья во время депортации"

Презентация ""Моя семья во время депортации"" онлайн бесплатно или скачать на сайте электронных школьных учебников/презентаций school-textbook.com

Миллетиме джетген зараууатлыкъ<br>
1 слайд

Миллетиме джетген зараууатлыкъ

Ишни мураты:<br>1. Къарт атамдан кечгюнчюлюкню юсюнден  толу хапар билиу<br>2. Бизни юйдегибизни джа
2 слайд

Ишни мураты:
1. Къарт атамдан кечгюнчюлюкню юсюнден толу хапар билиу
2. Бизни юйдегибизни джашауундан бир белюмюн ачыкъларгъа

Ишни тамалы: <br>къарт атам юйдегиси бла кечгюнчюлюкню сынагъаны<br>
3 слайд

Ишни тамалы:
къарт атам юйдегиси бла кечгюнчюлюкню сынагъаны

Ишни кереклилиги:<br>джаш телю эсде тутаргъа  керекди миллетибизни, къралыбызны тарихин.<br><br>
4 слайд

Ишни кереклилиги:
джаш телю эсде тутаргъа керекди миллетибизни, къралыбызны тарихин.

Ишни борчу:  <br>джаш адамла борчлудула, халкъыбызны джашау китабында, ол бетин  билирге <br>
5 слайд

Ишни борчу:
джаш адамла борчлудула, халкъыбызны джашау китабында, ол бетин билирге

Ай, Кавказ таула къайда къалдыла<br>Къыбылагъа къараб сынагъыз<br>Джарлы къарачайны хапарын айтайым<
6 слайд

Ай, Кавказ таула къайда къалдыла
Къыбылагъа къараб сынагъыз
Джарлы къарачайны хапарын айтайым
Эшитгенле бары джылагъыз

Ёзденланы Абугалий

7 слайд

Ол кюнлени сагъыныргъа сюймесе да аття, ачыу басыб къоя болур бир-бирледе, солуу табмагъан чабакъча
8 слайд

Ол кюнлени сагъыныргъа сюймесе да аття, ачыу басыб къоя болур бир-бирледе, солуу табмагъан чабакъча дженгил-дженгил солуй, хапар айтыб башлайды…

Биз юйдегиде беш сабий бар эдик. Беш сабийден экиси кечгюнчюлюк заманда ёлгендиле. Къалгъанлада бек
9 слайд

Биз юйдегиде беш сабий бар эдик. Беш сабийден экиси кечгюнчюлюк заманда ёлгендиле. Къалгъанлада бек уллу азаб чегиб, кеб тюрлю ауруудан ауруб, кючден – бутдан сау къалгъандыла. Атабыз Уллу Ата Джурт къазаууатда 1944-чю джыл ауушханды. Болгъан ауурлукъ да анам джарлыгъа джетгенди.

 Къаллай бир джашасам да унутурукъ тюлме ол мал вагонланы ийислерин, тарлыкъларын, адамланы инджилге
10 слайд

Къаллай бир джашасам да унутурукъ тюлме ол мал вагонланы ийислерин, тарлыкъларын, адамланы инджилгенлерин – деб хапар айтады аття. Эркишиле, тиширыула, къартла, сабийле-барысыда бир вагонда, эшикге чыгъаргъа мадарынг болмай, ашаргъа-ичерге джугъунг джокъ, бек инджилгенди миллетибиз. Сабийле джылаб башласала, неда сууукъдан - ачдан къатыб къалсала, джарлы тиширыула биринчи заманда ичлерин уруб сарнай эдиле, артда Аллахны буйругъуна сыйыныбмы, огъесе джашаудан тюнгюлюбмю, акъыртынчыкъ эте эдиле джылауларын…

Эркишиле джыламайдыла - дейдиле. Кёчгюнчюлюкню юсюнден сёлешсе къарт атамы кёзлеринден джыламукъла к
11 слайд

Эркишиле джыламайдыла - дейдиле. Кёчгюнчюлюкню юсюнден сёлешсе къарт атамы кёзлеринден джыламукъла кеслери аллына тёгюледиле. Артыкъсыз да сабийле кёрген къыйынлыкъланы юслеринден айтса.

 Юйюбюзге, джерибизге келликбиз деб уллу ийнанмай эдик, тюнгюлюб бошагъан эди миллет. Ызыбызгъа къай
12 слайд

Юйюбюзге, джерибизге келликбиз деб уллу ийнанмай эдик, тюнгюлюб бошагъан эди миллет. Ызыбызгъа къайтыргъа хапар келгенинде, бизни къууанчыбызны учу-къыйыры джокъ эди.

13 слайд

Отзывы по презентациям на сайте school-textbook.com ""Моя семья во время депортации"" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать

Путеводитель по миру знаний. Тем, кто хочет учиться.

Свяжитесь с нами