Презентация на тему: "Презентация к занятию по рисовании"

Презентация к занятию по рисовании - Скачать презентации бесплатно ☑ Презентации по предметам на school-textbook.com
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Cкачать презентацию: Презентация к занятию по рисовании

Презентация "Презентация к занятию по рисовании" онлайн бесплатно или скачать на сайте электронных школьных учебников/презентаций school-textbook.com

Могсохон нютагай «Наран»сэсэрлиг<br>Занятиин темэ: «СаҺаханууд»<br>Зараг зуралгын<br>
1 слайд

Могсохон нютагай «Наран»сэсэрлиг
Занятиин темэ: «СаҺаханууд»
Зараг зуралгын

Гол зорилго: <br>Саhанай  түхэл дүрсэ юунhээ бүридэдэгбэ, ямар байдагбэ гэжэ үхибүүдтэ үргэдхэхэн зу
2 слайд

Гол зорилго:
Саhанай түхэл дүрсэ юунhээ бүридэдэгбэ, ямар байдагбэ гэжэ үхибүүдтэ үргэдхэхэн зуруулха;
Тодорхой зорилго:
- байгаалиин шэнжээ ямар болобо гээшэб гэжэ хөөрэхэ, ойлгуулха, hонирхуулха;
- саhанай түхэл дүрсэ зуража hургаха;
- үхибүүдэй гарынь нугархайе хүгжөөхэ;
- занятиин ябаса соо үхибүүдэй зураг зуража хүхюу зүбшөөрhэн дуудаха.

Гар гараа барилсажа<br>Бэе бэедээ энеэбхилэе,  <br>Булта бидэ хамтадаа<br>Нарандаа МЭНДЭЭ хэлэе,<br>
3 слайд

Гар гараа барилсажа
Бэе бэедээ энеэбхилэе,
Булта бидэ хамтадаа
Нарандаа МЭНДЭЭ хэлэе,
Тэнгэримнай МЭНДЭЭ!
Хүйтэн hалхиндаа МЭНДЭЭ!
Сагаан саhахан МЭНДЭЭ!
Релакс:

4 слайд

Хүйтэн hалхин эшхэржэ<br>Хүүр саhаар шэдэлнэ,<br>Шаргада hууhан хүүгээд,<br>Шааяса, хүхин наадана.<b
5 слайд

Хүйтэн hалхин эшхэржэ
Хүүр саhаар шэдэлнэ,
Шаргада hууhан хүүгээд,
Шааяса, хүхин наадана.

6 слайд

7 слайд

8 слайд

9 слайд

10 слайд

11 слайд

12 слайд

13 слайд

14 слайд

15 слайд

16 слайд

Ой соогуур ябаабди,<br>Булта бидэ  эсээбди,<br>Хүлөө дээшэн үргэнэбди,<br>Хүнгөөр бидэ дэбхэрнэбди,<
17 слайд

Ой соогуур ябаабди,
Булта бидэ эсээбди,
Хүлөө дээшэн үргэнэбди,
Хүнгөөр бидэ дэбхэрнэбди,
Һүрөөбди, алхалаабди,
Дахин аляар ябаабди.
Физминуткэ:

18 слайд

Отзывы по презентациям на сайте school-textbook.com "Презентация к занятию по рисовании" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать

Путеводитель по миру знаний. Тем, кто хочет учиться.

Свяжитесь с нами